Agenţia Naţională pentru Zootehnie (ANZ)

Ce inseamna Agenţia Naţională pentru Zootehnie (ANZ)?

autoritatea naţională din subordinea MADR, competentă în domeniul zootehnic privind exploatarea, ameliorarea şi reproducţia animalelor, inspecţia de stat în zootehnie, controlul la producătorii şi prim-cumpărătorii de lapte, conservarea şi managementul durabil al resurselor genetice la animale