Anul „0” din Planul de Afaceri

Ce inseamna Anul „0” din Planul de Afaceri?

anul in care se realizează înregistrarile în nume propriu din ultima perioadă de depunere (înregistrare/actualizare) a cererii unice de plată pe suprafaţă în IACS stabilită conform prevederilor legislatiei nationale în vigoare, şi/sau în Registrul exploatatiilor la ANSVSA, precum și în Registrul agricol, conform situaţiei existente in exploataţie la momentul depunerii Cererii de Finantare