Beneficiarul

Ce inseamna Beneficiarul?

persoana juridică (persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială, societate cu răspundere limitată) care a încheiat o Decizie de Finanţare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene în cadrul sub-măsurii 6.3