Cererea de Finanţare

Ce inseamna Cererea de Finanţare?

solicitarea depusă de solicitant/ potenţialul beneficiar în vederea obţinerii finanţării nerambursabile