Condiţia artificială

Ce inseamna Condiţia artificială?

condiţia creată de solicitant/ beneficiar în vederea obţinerii unor avantaje care contravin obiectivelor legislaţiei în vigoare şi care conduce fie la neacordarea sprijinului, fie la recuperarea sumelor plătite până la momentul descoperirii acesteia, conform prevederilor art 60 din Regulamentul nr 1306/ 2013, cu modificările și completările ulterioare