Coroana pomilor

Ce inseamna Coroana pomilor?

Este formată din axul central, care se termină cu o creştere anuală numită săgeată, apoi ramurile de schelet (şarpantele, ramurile de ordinul I), care se prelungesc cu o creştere anuală numită ramură de prelungire, iar lateral pe şarpante sunt inserate ramuri de semischelet.
Ramurile de schelet şi semischelet sunt îmbrăcate cu ramuri de garnisire, care la rândul lor pot fi prefructifere şi fructifere.
Coroana este formată din totalitatea ramurilor plasate în partea superioară a trunchiului.