Fenofazele finale ale organelor vegetative

Ce inseamna Fenofazele finale ale organelor vegetative?

Fenofazele organelor vegetative cuprind etapele caracteristice prin care trec, an de an, lăstarii nou formaţi. Aceştia iau naştere din muguri vegetativi formaţi în anul precedent.
Unii lăstari ajung abia la lungimea de 2-3 cm pe când alţii ating lungimea de 1,5-2 m, pe parcursul unui singur ciclu de vegetaţie. Durata de viaţă a lăstarilor este delimitată de la dezmugurit până la căderea frunzelor (6-7 luni), creşterea realizându-se numai într-o perioadă de 1,5-3 luni (mai-august).
Principalele fenofaze prin care trec lăstarii sunt: dezmuguritul şi începutul creşterii; creşterea intensă; încetinirea şi încetarea creşterii; maturarea ţesuturilor şi pregătirea pomilor pentru iernare.