Ferma de familie

Ce inseamna Ferma de familie?

exploataţia agricolă aparţinând întreprinderii familiale sau persoanei juridice ai cărei asociaţi sunt exclusiv membri ai aceleiaşi familii. Dimensiunea economică a fermei de familie în cadrul acestei Submăsuri este cuprinsă între 8.000 – 11.999 € SO. Prin membrii aceleiaşi familii se înţelege soţul/soţia şi rudele până la gradul III inclusiv