Fişa Măsurii/ Sub-Măsurii

Ce inseamna Fişa Măsurii/ Sub-Măsurii?

secţiunea din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 care descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele măsurii/ sub-măsurii, aria de aplicare şi acţiunile prevăzute, tipurile de investiţii, categoriile de beneficiari eligibili şi tipul sprijinului