Începutul rodirii

Ce inseamna Începutul rodirii?

Începutul acestei perioade este marcat de apariţia primelor fructe şi ea se înceie odată cu formarea producţiilor relativ constante de la un an la altul.
Durata perioadei de început a rodirii pomilor este de 6-10 ani în plantaţiile extensive şi mai scurtă în cele intensive şi superintensive. Plasticitatea ecologică se manifestă din ce în ce mai slab, pe măsură ce pomii înaintează în vârstă. Caracterele şi însuşirile plantelor se consolidează. Totuşi, la începutul acestei perioade, mai este posibil ca noul organism să fie încă puternic influenţat de condiţiile ecologice în ceea ce priveşte: mărimea, culoarea şi epoca de maturare a fructelor.
Creşterile vegetative sunt încă viguroase, lăstarii indicatori au lungime de 60-80 cm, producţia de fructe sporeşte an de an, fructele sunt mai mari comparativ cu cele caracteristice soiului, în plină producţie.
Coroana pomilor se definitivează şi are tendinţa de a se produce îndesirea ei. Sistemul radicular îşi măreşte dimensiunile an de an.
În această perioadă apare o nouă funcţie a plantei – fructificarea.
Raportul între creştere şi fructificare este favorabil creşterii, în prima parte a perioadei, pentru ca în cea de a doua să domine fructificarea.
Prin lucrările care se fac în această perioadă se urmăreşte definitivarea formei de coroană şi realizarea unui număr cât mai mare de formaţiuni de rod. Pe măsură ce se produce îndesirea coroanei se elimină ramurile de prisos.
Se fac lucrări de fertilizare şi irigare, de combatere a bolilor şi dăunătorilor, de protejare a recoltei împotriva calamităţilor naturale, de prevenire a căderii premature a fructelor. Ciclul de vegetaţie anual se încheie mai devreme comparativ cu perioada de tinereţe.