Întreprinderea autonomă

Ce inseamna Întreprinderea autonomă?

orice întreprindere care nu este clasificată ca întreprindere legată sau ca întreprindere parteneră, și care deţine mai puţin de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot (oricare dintre acestea este mai mare) în una ori în mai multe întreprinderi sau dacă una ori mai multe întreprinderi nu deţin mai mult de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot ale întreprinderii în cauză