Perioada de bătrâneţe

Ce inseamna Perioada de bătrâneţe?

Se caracterizează prin diminuarea producţiei de fructe şi uscarea progresivă a coroanei de la un an la altul.
Uscarea cuprinde, în final, întreaga coroană a pomilor.
Ramurile se usucă în partea terminală iar la baza lor apar lăstari lacomi în apropierea axului pomului.
Dacă se identifică începutul declinului se poate prelungi exploatarea economică, prin tăieri de regenerare şi îmbunătăţirea condiţiilor de hrană.