Perioada de mare producţie

Ce inseamna Perioada de mare producţie?

Este cea mai importantă etapă din viaţa plantei. Ea începe odată cu apariţia producţiilor mari şi relativ constante pe o perioadă mai îndelungată de timp. Durata acestei perioade este de 20-25 de ani la pomacee şi 10-15 ani la drupacee, în cazul plantaţiilor extensive, pe când în cele intensive şi superintensive este de numai 8-10 ani. Încheierea acestei perioade este marcată de tendinţa de scădere a producţiei de la un an la altul.
În prima parte a perioadei de mare producţie lungimea lăstarilor terminali (de prelungire) este de 30-40 cm, iar în a doua perte ei ajung numai până la 10-15 cm (în special în anii cu supraproducţie).
Procesul care domină este cel de fructificare. Frecvent, ramurile de schelet se arcuiesc, sub greutatea rodului, formând arcare de rodire, coroanele fiind răsfrânte sau chiar atârnânde (pandante).
În perioada respectivă se produce o umbrire în interiorul coroanei, ceea ce declanşează procesul de uscare centrifugă, între ramurile de garnisire (care încep a se usca) şi cele nou formate, existând o stare de echilibru relativ de la un an la altul.
Fructele au dimensiuni specifice soiului, iar fructificarea se deplasează spre periferia coroanei.
Vegetaţia se declanşează primăvara mai de timpuriu şi se încheie mai devreme toamna.
În anii de supraproducţie apare alternanţa de rodire (măr, păr, prun), respectiv după un an cu producţie mare urmează unu-doi ani cu producţie mică sau fără producţie.
Pentru a asigura o fructificare echilibrată an de an se recomandă normarea încărcăturii de rod, prin tăierile în uscat sau pe cale chimică, fertilizarea raţională a pomilor şi complectarea deficitului de apă. În partea a doua a perioadei de mare producţie, se fac tăieri mai severe pentru a stimula creşterea.
Se face reîntinerirea ramurilor de rod prin îndepărtarea unei părţi din ramificaţiile lor (vetrele se simplifică la una-două burse viguroase), iar semischeletul se scurtează în funcţie de vigoare.
Protejarea pomilor împotriva calamităţilor naturale are o importanţă deosebită.
Tratamentele fitosanitare şi împiedicarea căderii premature a fructelor devin prioritare în complexul de lucrări executate în această perioadă a vieţii pomilor.