Rădăcinile verticale

Ce inseamna Rădăcinile verticale?

Rădăcinile verticale pătrund în profunzime până la adâncimea de 2-4 m, rareori mai mult, însă sunt mai puţin numeroase decât cele orizontale. Materialul săditor provenit din seminţe manifestă, în primii ani după plantare, o pronunţată tendinţă de formare a rădăcinilor verticale. Datorită lucrărilor de fasonare a rădăcinilor la plantare în prima etapă se dezvoltă, cu prioritate, rădăcinile trasante (orizontale).
Dispunerea sistemului radicular pe profilul de sol este mult influenţată de: lucrările solului, structura şi textura lui, conţinutul în elemente nutritive, adâncimea pânzei de apă freatică, modul de ramificare a rădăcinilor (bazală, mediană, terminală etc.)
După funcţia lor, sistemul radicular cuprinde rădăcini groase sau de schelet şi rădăcini fibroase sau de garnisire.