Sinteza primară a unor compuşi organici

Ce inseamna Sinteza primară a unor compuşi organici?

La nivelul rădăcinilor absorbante are loc sinteza primară a azotului (amide, aminoacizi), folosind în acest sens energia rezultată din descompunerea hidraţilor de carbon.