Activitatea agricolă

a) producția, creșterea sau cultivarea de produse agricole, inclusiv recoltarea,… Citește mai mult »

Agenţia de Plaţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)

instituţia publică subordonată MADR care care este responsabilă cu derularea… Citește mai mult »

Agenţia Naţională pentru Zootehnie (ANZ)

autoritatea naţională din subordinea MADR, competentă în domeniul zootehnic privind… Citește mai mult »

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR)

instituţia publică subordonată MADR prin care se derulează Fondul European… Citește mai mult »

Anul ”țintă” din Planul de afaceri (Anul 3/ 5 – în cazul plantațiilor pomicole)

anul propus de beneficiar pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Planul… Citește mai mult »

Anul „0” din Planul de Afaceri

anul in care se realizează înregistrarile în nume propriu din… Citește mai mult »

Arbuştii

plante lemnoase de vigoare mică, cu înălţime de 1-1,5 până… Citește mai mult »

Autoritatea de Management (AM PNDR)

structura din cadrul MADR responsabilă cu elaborarea strategiilor și politicilor… Citește mai mult »

Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA)

reprezintă autoritatea de reglementare şi control în domeniul sanitar-veterinar şi… Citește mai mult »

Beneficiarul

persoana juridică (persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială, societate… Citește mai mult »

Cedentul

fermierul care cedează integral/ parțial o exploatație agricolă înregistrată în… Citește mai mult »

Centrul Regional Pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (CRFIR)

structura organizatorică la nivelul regional a AFIR (la nivel naţional… Citește mai mult »

Cererea de Finanţare

solicitarea depusă de solicitant/ potenţialul beneficiar în vederea obţinerii finanţării… Citește mai mult »

Cesionarul

fermierul căruia i se transferă integral/ parțial o exploatație agricolă… Citește mai mult »

Ciclul ontogenetic

Totalitatea transformărilor morfologice şi fiziologice pe care le parcurge fiecare… Citește mai mult »

Condiţia artificială

condiţia creată de solicitant/ beneficiar în vederea obţinerii unor avantaje… Citește mai mult »

Depozitarea

La nivelul sistemului radicular se realizează şi depozitarea substanţelor de… Citește mai mult »

Diminuarea rodirii

Se manifestă prin scăderea recoltei, an de an, şi se… Citește mai mult »

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA)

structura organizatorică la nivel judeţean a ANSVSA

Domeniul agricol

reprezintă, pentru studiile universitare,ramura de ştiinţe „Ingineria resurselor vegetale şi… Citește mai mult »

Drupaceele

Principalele specii din această grupă sunt: prunul, caisul, piersicul, cireşul,… Citește mai mult »

Dubla finanţare

orice fel de investiţie şi achiziţie prin asociaţiile de profil… Citește mai mult »

Exploatația (ferma)

ansamblul unităților utilizate pentru activități agricole și gestionate de un… Citește mai mult »

Exploataţia comercială de tip A

exploataţia de animale deţinută de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale,… Citește mai mult »

Fărâmițarea exploatației agricole

preluarea unei exploatații agricole de către cel puțin doi fermieri,… Citește mai mult »

Ferma de familie

exploataţia agricolă aparţinând întreprinderii familiale sau persoanei juridice ai cărei… Citește mai mult »

Ferma mică

exploataţia agricolă cu o dimensiune economica intre 8.000 – 11.999… Citește mai mult »

Fişa Măsurii/ Sub-Măsurii

secţiunea din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 care descrie… Citește mai mult »

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Ruralaă (FEADR)

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Ruralaă (FEADR)