Cedentul

fermierul care cedează integral/ parțial o exploatație agricolă înregistrată în… Read More »

Centrul Regional Pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (CRFIR)

structura organizatorică la nivelul regional a AFIR (la nivel naţional… Read More »

Cererea de Finanţare

solicitarea depusă de solicitant/ potenţialul beneficiar în vederea obţinerii finanţării… Read More »

Cesionarul

fermierul căruia i se transferă integral/ parțial o exploatație agricolă… Read More »

Ciclul anual al speciilor pomicole

Procesele biologice caracteristice speciilor pomicole din climatul temperat se desfăşoară… Read More »

Ciclul ontogenetic

Totalitatea transformărilor morfologice şi fiziologice pe care le parcurge fiecare… Read More »

Circulaţia sevei brute în plantă

Circulaţia sevei brute în plantă se face prin xilem, ţesut… Read More »

Condiţia artificială

condiţia creată de solicitant/ beneficiar în vederea obţinerii unor avantaje… Read More »

Coroana pomilor

Este formată din axul central, care se termină cu o… Read More »