Fărâmițarea exploatației agricole

preluarea unei exploatații agricole de către cel puțin doi fermieri,… Read More »

Fenofazele finale ale organelor vegetative

Fenofazele organelor vegetative cuprind etapele caracteristice prin care trec, an… Read More »

Fenofazele iniţiale ale organelor de rod

Formarea mugurilor de rod are loc în perioada de vegetaţie… Read More »

Fenofazele iniţiale ale organelor vegetative

Singura fenofază iniţială a organelor vegetative este formarea mugurilor vegetativi.… Read More »

Ferma de familie

exploataţia agricolă aparţinând întreprinderii familiale sau persoanei juridice ai cărei… Read More »

Ferma mică

exploataţia agricolă cu o dimensiune economica intre 8.000 – 11.999… Read More »

Fişa Măsurii/ Sub-Măsurii

secţiunea din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 care descrie… Read More »

Fixarea pomului în sol

Fixarea pomului în sol este condiţionată de particularităţile fizice ale… Read More »

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Ruralaă (FEADR)

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Ruralaă (FEADR)

Funcţiile sistemului radicular

Principalele funcţii ale sistemului radicular sunt: fixarea pomului în sol,… Read More »