Activitatea agricolă

a) producția, creșterea sau cultivarea de produse agricole, inclusiv recoltarea,… Citește mai mult »

Agenţia de Plaţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)

instituţia publică subordonată MADR care care este responsabilă cu derularea… Citește mai mult »

Agenţia Naţională pentru Zootehnie (ANZ)

autoritatea naţională din subordinea MADR, competentă în domeniul zootehnic privind… Citește mai mult »

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR)

instituţia publică subordonată MADR prin care se derulează Fondul European… Citește mai mult »

Anul ”țintă” din Planul de afaceri (Anul 3/ 5 – în cazul plantațiilor pomicole)

anul propus de beneficiar pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Planul… Citește mai mult »

Anul „0” din Planul de Afaceri

anul in care se realizează înregistrarile în nume propriu din… Citește mai mult »

Autoritatea de Management (AM PNDR)

structura din cadrul MADR responsabilă cu elaborarea strategiilor și politicilor… Citește mai mult »

Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA)

reprezintă autoritatea de reglementare şi control în domeniul sanitar-veterinar şi… Citește mai mult »

Beneficiarul

persoana juridică (persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială, societate… Citește mai mult »

Cedentul

fermierul care cedează integral/ parțial o exploatație agricolă înregistrată în… Citește mai mult »

Centrul Regional Pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (CRFIR)

structura organizatorică la nivelul regional a AFIR (la nivel naţional… Citește mai mult »

Cererea de Finanţare

solicitarea depusă de solicitant/ potenţialul beneficiar în vederea obţinerii finanţării… Citește mai mult »

Cesionarul

fermierul căruia i se transferă integral/ parțial o exploatație agricolă… Citește mai mult »

Condiţia artificială

condiţia creată de solicitant/ beneficiar în vederea obţinerii unor avantaje… Citește mai mult »

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA)

structura organizatorică la nivel judeţean a ANSVSA

Domeniul agricol

reprezintă, pentru studiile universitare,ramura de ştiinţe „Ingineria resurselor vegetale şi… Citește mai mult »

Dubla finanţare

orice fel de investiţie şi achiziţie prin asociaţiile de profil… Citește mai mult »

Exploatația (ferma)

ansamblul unităților utilizate pentru activități agricole și gestionate de un… Citește mai mult »

Exploataţia comercială de tip A

exploataţia de animale deţinută de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale,… Citește mai mult »

Fărâmițarea exploatației agricole

preluarea unei exploatații agricole de către cel puțin doi fermieri,… Citește mai mult »

Ferma de familie

exploataţia agricolă aparţinând întreprinderii familiale sau persoanei juridice ai cărei… Citește mai mult »

Ferma mică

exploataţia agricolă cu o dimensiune economica intre 8.000 – 11.999… Citește mai mult »

Fişa Măsurii/ Sub-Măsurii

secţiunea din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 care descrie… Citește mai mult »

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Ruralaă (FEADR)

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Ruralaă (FEADR)

Întreprinderea

orice formă de organizare a unei activităţi economice, autorizată potrivit… Citește mai mult »

Întreprinderea autonomă

orice întreprindere care nu este clasificată ca întreprindere legată sau… Citește mai mult »

Întreprinderea mică

întreprinderea care are între 10 şi 49 de salariaţi şi… Citește mai mult »

Întreprinderile legate

întreprinderile între care există oricare dintre următoarele raporturi: a)o întreprindere… Citește mai mult »

Întreprinderile partenere

toate întreprinderile care nu sunt clasificate ca întreprinderi legate şi… Citește mai mult »

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR)

autoritatea publică centrală responsabilă cu aplicarea strategiei şi programului de… Citește mai mult »